Elektronické ploché ovládání

EXCEL Medium

Pomocí ovládání si můžete řídit inzenzitu masáže nebo si spustit pulzaci, tedy automatickou frekvenci spouštění systému během procesu.

Elektronické ovládání

AIR masážní trysky

16

Pulzace airmasáže

Regulace Airmasáže (+/-)

Bezpečnostní senzor hladiny

Automatické vysoušení

Kompresor

Odtokový komplet STANDARD

Stisknutím zapnete nebo vypnete vodní masáž a nebo vyberete funkci pulzace, což je plynulé spouštění systému pro příznivější regeneraci svalů.
Spolu s regulátorem vzduchu si můžete volit sílu masáže.

Elektronické ovládání

Hydromasážní mikrotrysky

5 + 2

Hydromasážní miditrysky

6

Regulátor vzduchu (pneu)

Pulzace hydromasáže

Bezpečnostní senzor hladiny

Automatické odvodnění systému

Čerpadlo

Odtokový komplet STANDARD

Pomocí ovládání si můžete vybrat masáž vodní nebo vzduchovou, případně jejich kombinaci a pomocí regulátoru vzduchu měnit intenzitu vodní masáže.

Elektronické ovládání

Hydromasážní mikrotrysky

5 + 2

Hydromasážní miditrysky

6

AIR masážní trysky

16

Regulátor vzduchu (pneu)

Bezpečnostní senzor hladiny

Automatické vysoušení

Automatické odvodnění systému

Čerpadlo

Kompresor

Odtokový komplet STANDARD

Pomocí ovládání si můžete vybrat masáž vodní nebo vzduchovou, případně jejich kombinaci. Tlačítky +/- regulovat sílu vzduchu v perličce a regulátorem vzduchu měnit intenzitu proudu vody v masážních tryskách.
Ve výbavě tohoto systému je i pulzace vodní a vzduchové masáže. Pulzace umožňuje přerušovaný chod masážních systémů.

Elektronické ovládání

Hydromasážní mikrotrysky

5 + 2

Hydromasážní miditrysky

6

AIR masážní trysky

16

Regulátor vzduchu (pneu)

Pulzace airmasáže

Regulace Airmasáže (+/-)

Bezpečnostní senzor hladiny

Automatické vysoušení

Automatické odvodnění systému

Čerpadlo

Kompresor

Odtokový komplet STANDARD