Před výběrem typu  hydromasážní vany je třeba zohlednit rozměry půdorysu a uspodářání zařizovacích předmětů v

koupelně. Stejně jako je nutné uvědomit si, o jaký typ systému byste měli zájem (hydromasážní, airmasážní nebo

kombinovaný) a zároveň zvolit si druh ovládání.

Co je air masáž?

Perlička nebo-li airmasáž obohacuje vodu ve vaně malými vzduchovými bublinkami.Jejím srdcem je kompresor, který vhání soustavou trubic

vzduch do vany prostřednictvím trysek po celé ploše dna. Airmasáž je určená spíše pro relaxaci a odpočinek.

 

Co je hydro masáž?

Vodní masáž je proud vody směšované se vzduchem působící mechanicky na lidský organismus v několika směrech. Drobné  bublinky  spolu s vodou masírují měkké tkáně. Voda z vany je

nasávána sacím košem a  pomocí čerpadla je vháněna zpět speciálními tryskami, které lze nasměrovat na cílové partie.

 

 

Co je kombi masáž?

Kombi je sloučení airmasáže a hydromasáže dohromady...

 

 

Co je systém Magic?

Unikátní kombinace vodní a vzduchové masáže, která z masážní vany dělá skutečný požitek. Zamezuje jakémukoliv pocitu chladu při proudění vzduchu airmasáží (vzduch prochází v trysce

společně s teplou vodou z lázně), pocítíte nový zážitek kombinace teplé vody s milióny bublinek, které působí blahodárně na Vaše tělo. Nechte se hýčkat koupelí Champagne v

hydromasážní vaně.

Co je systém Relax Well Jets?

RELAX WELL JETS – poklepové masážní trysky nahrazují šikovné ruce maséra, a přinášejí revoluci do světa masážních van.

Elektromagnetické trysky svými silikonovými klouby provedou opravdovou masáž zad a chodidel s možností regulace síly masáže.

Co je přímá dezinfekce - proplach?

Jedná se o automatický dezinfekční systém s proplachem hydromasážního potrubí. Tento systém vyniká  jednoduchostí používání a nízkou spotřebou  vody. Automatický provoz - po stisknutí

tlačítka je již vše automaticky řízeno mikroprocesorem a je možné opustit koupelnu. Extrémně nízká spotřeba vody při maximálním čistícím účinku - spotřeba vody se pohybuje mezi 15-25 l vody

na celý cyklus proplachu (spotřeba u "klasické" dezinfekce 200-400l vody).

 

Co je dvoucestný ventil?

Rozděluje proud vody, kdy zákazník může pootočením ventilu celý výkon masážní vany nasměrovat na vybrané partie.


PŘÍKLADY:

  1. samostatně běží všechny trysky zádové a ostatní trysky jsou v něčinnosti
  2. běží všechny hydromasážní trysky mimo zádových
  3. běží všechny hydromasážní trysky současně

Co je regulátor vzduchu, neboli vzduchovač?

Reguluje tlak trysek, který je možno  zvýšit tím, že provzdušníme vodu, která je vytlačována z trysek do vany. Opačně se dá tlak i zmenšit.

U systémů EXCEL LUXUS  se regulátor vzduchu ovládá elektronicky.

Co je automatické vysoušení?

Funguje na bázi odvodnění a vyčištění  airmasážních  hadic vzduchem.

Po každém použití airmasáže a  následném vypuštění  vody z vany se po několika minutách sám zapne kompresor, který tlakem vzduchu vyžene zbytkovou  vodu z hadic ven do vany

a ta následně odteče do odpadu.                                               

 

Vaše HM vana bude vždy bez zbytkové vody a bez zápachu!

Co je sací koš?

Sacím košem je nasávána voda z lázně do oběhového sacího čerpadla, které nadále distribuuje vodu k jednotlivým hydromasážním tryskám a těmi proudí voda přímo na Vaše tělo.

Co je odvodnění hydromasáže?

Pomocí samospádu v našem hydromasážním systému, který  je tvořen speciálními tryskami ve tvaru “Y“ a hadicemi situovanými do oblouku,

nezůstává v hydromasážním potrubí žádná zbytková voda.

Co je bezpečnostní senzor hladiny?

Slouží k tomu, aby při nedostatku vody ve vaně, tím je myšleno, když voda je pod úrovní hydromasážních trysek, neumožnil zapnout hydromasáž

a tím zabránil jejímu poškození.

Co je pulzace?

Umožňuje přerušovaný chod masážních systémů. Čerpadlo či kompresor se v intervalech spíná a vypíná.

Co je regulace?

Pomocí tlačítek +/- lze regulovat intenzitu masáže od jemného (champagne) až po maximální výkon.

Poptávám tento produkt

Rádi by jste se dověděli více informací o tomto výrobku? Napiště nám zde Vaše dotazy.


Zpět na "Vše o hydromasážní vaně"